Friday 28. January 2022

O nas

IXE to Inicjatywa Chrześcijan dla Europy.

 

W 1990 r. liczne organizacje zajmujące się katolicką nauką społeczną w Europie doszły do wniosku, że refleksja i dyskusja nad problemami społecznymi nie jest dłużej możliwa bez ujmowania tych problemów w kontekście europejskim. W wyniku tych ustaleń w 1999 r. Francuskie Tygodnie Społeczne ( SSF ) i Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) połączyły siły, a w maju 2000 opublikowały „Manifest świadomości europejskiej” (dostępny w 8 językach).            

 

To był punkt wyjścia dla partnerstwa obu organizacji, mającego na celu stworzenie okazji do spotkania chrześcijan z różnych krajów Europy. Spotkania obu grup były następnie organizowane w wielu europejskich miastach, w tym w Brukseli w styczniu 2001 roku, w Berlinie w lutym 2002 roku, Krakowie w 2003 roku, Lille w 2004 roku i Saarbrücken w 2006 roku.

 

Europejska grupa robocza, która została utworzona w czerwcu 2002 roku, w marcu 2006 roku otrzymała nazwę "Inicjatywy Chrześcijan dla Europy", lub w formie skróconej IXE. Ważnym krokiem była publikacja manifestu z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marca 2007 r. zatytułowanego "Odnaleźć sens projektu europejskiego". W 2009 IXE opublikowała wezwanie z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teksty te są dostępne w różnych językach na stronie IXE. Grupa IXE zorganizowała również konferencje: na temat "Europejskiej polityki azylowej" (Bruksela, 2010) oraz "Konflikty pamięci i pojednanie w Europie " (Znak, Warszawa 2012),  a ponadto spotkania z okazji 50. rocznicy Traktatu Elizejskiego (Berlin, 2013), na temat wyborów europejskich (Ostenda, 2014; Mediolan 2019), w sprawie konferencji „Re-thinking Europe” (Ryga, 2017), na temat solidarności w Europie i w świecie  (online, 2020), w sprawie reformy europejskiego systemu azylowego (online, 2020) i w kwestii globalnej polityki klimatycznej (online, 2021).

 

IXE, bedąc zobowiązana do realizacji czterech głównych celów, pragnie:

 

• umożliwiać spotkania europejskim chrześcijanom, którzy chcą dzielić się społeczną nauką Kościoła oraz rozumieć i  łagodzić różnice kulturowe i historyczne,

 

• inicjować i promować dialog ze społeczeństwem jako całością oraz zabierać głos w odniesieniu do zagadnień istotnych dla przyszłości społeczeństwa europejskiego,

 

• zachęcać do refleksji na temat procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w kontekście dialogu z instytucjami krajowymi i europejskimi,

 

• wspierać organizację wydarzeń o celu europejskim, dotyczących aktualnych ważnych tematów społecznych.

 

Członkowie IXE są zdeterminowani, aby promować świadomość europejską w debatach na poziomie krajowym.

 

Kontakt

 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

Generalsekretariat
Postfach 24 01 41
53154 Bonn / Deutschland
Martina Köß: +49 228 3 82 97 34

ixeurope@gmail.com

 

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès
92128 Montrouge Cedex / France

Grégoire Lefevre

greglefevre@hotmail.com

 

 

 

http://www.theeuropeexperience.eu/