Wednesday 18. September 2019

O nas

IXE to Inicjatywa Chrześcijan dla Europy.

 

W 1990 r. liczne organizacje zajmujące się katolicką nauką społeczną w Europie doszły do wniosku, że refleksja i dyskusja nad problemami społecznymi nie jest dłużej możliwa, bez umieszczenia tych problemów w kontekście europejskim.

 

Na podstawie tych ustaleń w 1999 Semaines Sociales de France ( SSF ) i Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) połączyły siły, a w maju 2000 opublikowały „Manifest europejskiej świadomości” (dostępny w 8 językach). To był punkt wyjścia dla partnerstwa obu organizacji, mające na celu stworzenie okazji do spotkania chrześcijanom z różnych krajów Europy. Spotkania obu grup były organizowane następnie w wielu europejskich miastach, w tym w Brukseli w styczniu 2001 roku, w Berlinie w lutym 2002 roku, Krakowie w 2003 roku, Lille w 2004 roku i Saarbrücken w 2006 roku.

 

Europejska grupa robocza, która została utworzona w czerwcu 2002 roku, w marcu 2006 roku otrzymała nazwę "Inicjatywy Chrześcijan dla Europy", lub w formie skróconej IXE. Ważnym krokiem było sporządzenie manifestu z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marca 2007 r. zatytułowany "Odnaleźć sens projektu europejskiego". W 2009 IXE opublikowała zaproszenie z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teksty te są dostępne w różnych językach na stronie IXE. Grupa IXE zorganizowała również konferencje na temat "Europejskiej polityki azylowej" (Bruksela, 2010) i "Skłócone pamięci w Europie " (Znak, Warszawa 2012) .

 

IXE jest zobowiązana do realizacji czterech głównych celów :

 

• umożliwiania spotkania chrześcijanom w Europie, którzy chcą dzielić się społeczną nauką Kościoła i łagodzenie różnic kulturowych i historycznych

 

• rozpoczęcia i promowania dialogu ze społeczeństwem jako całością, oraz zabieranie głosu w odniesieniu do zagadnień istotnych dla przyszłości społeczeństwa europejskiego

 

• zachęcania do refleksji na temat procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w kontekście dialogu z instytucjami krajowymi i europejskimi

 

• pomoc w osiąganiu europejskich celów o znaczeniu społecznym

 

Członkowie IXE są zdeterminowani, aby promować świadomość europejską w debatach na poziomie krajowym.

Kontakt

 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

Generalsekretariat
Postfach 24 01 41
53154 Bonn / Deutschland

Markus Grimm: +49 228 3 82 97 34

markus.grimm@zdk.de

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès
92128 Montrouge Cedex / France

Johanna Touzel : 

ixeurope@gmail.com

 

http://www.theeuropeexperience.eu/